Polityka prywatności

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa podczas rejestracji i korzystania ze Sklepu Internetowego herbatykawy.pl są przetwarzane przez firmę:

P.H.U. "REMEX" Remigiusz Jarosz

Adres: Żeromskiego 37A, 96-500 Sochaczew

NIP: PL8371503024

email: remex@remexcaffe.com

tel. +48 506 043 726, fax (0-46) 863 07 52,

która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji świadczonych usług. Brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych uniemożliwia nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Państwa zakupów w Sklepie Internetowym herbatykawy.pl. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych , możesz je aktualizować lub usunąć. Zbiór danych osobowych Klientów został zgłoszony do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

Dane osobowe podane przez klienta podczas rejestracji i zamówień będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówień, oraz koszystania z systemy informatycznego naszego Sklepu i komunikacji z klientami dla potrzeb marketingowych (tzw. newslettery).

Bezpieczeństwo

Portal herbatykawy.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego herbatykawy.pl na Twoim urządzeniu końcowym zapisywane są pliki cookie. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a) Pliki niezbędne do działania Sklepu b) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji c) Pliki statystyczne d) Pliki funkcjonalne e) Pliki reklamowe f) Pliki społecznościowe g) Pliki geolokacyjne

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Klienta organom wymiaru sprawiedliwości.

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. Zmiany te zostaną wprowadzone poprzez opublikowanie nowej wersji na tej stronie.

 
Sklep internetowy Herbaty Kawy
Koszty wysyłki | Regulamin | Polityka prywatności